Rhifyn y Gwanwyn o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr!

Mae rhifyn y gwanwyn 2019 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac mae’n rhifyn arbennig sydd yn ffocysu ar Addewid Hafal.

Mae Addewid yr elusen iechyd meddwl Hafal yn golygu y bydd yr elusen yn cynnig cyfeillgarwch parhaus i bob person sydd yn gleient ac yn anelu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd. Rydym yn siarad gyda Chyfarwyddwr Gweithrediadau Hafal, Caroline Newman, am y gwasanaeth a sut y mae’n ceisio diwallu anghenion enfawr yma yng Nghymru – na sydd wedi eu diwallu cyn hyn. Rydym hefyd yn sgwrsio gyda phum person o wahanol rannau o Gymru er mwyn canfod sut y gwnaethant oresgyn unigrwydd ac arwahanrwydd, ac rydym yn cynnig cyngor a chanllawiau ar gynllunio gofal er mwyn creu rhwydwaith cymdeithasol gwell.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma