Prif Weinidog yn lansio ymgais newydd i “roi ataliaeth ar frig yr agenda iechyd meddwl”

Bydd pob athro newydd yn Lloegr yn derbyn hyfforddiant i adnabod arwyddion o broblemau iechyd meddwl, a hynny fel rhan o gynllun atal newydd sydd wedi ei ddatgelu gan y Prif Weinidog  heddiw (Dydd Llun 17 Mehefin).

Bydd Theresa May yn addo ‘mynediad gwell at addysg, hyfforddiant a chefnogaeth ar draws y cymunedau’ fel rhan o’r broses o drawsnewid agwedd cymdeithas at afiechyd meddwl.

Bydd yr ystod eang o fesurau yn ‘sicrhau bod pobl yn meddu ar yr hyder a’r sgiliau sydd angen er mwyn adnabod problemau iechyd meddwl cyn iddynt ddod yn broblemau critigol, yn enwedig ymhlith pobl ifanc’.

Mae’r cyhoeddiad heddiw yn golygu fod ysgolion, gweithwyr cymdeithasol, awdurdodau lleol a gwasanaethau gofal iechyd yn derbyn y gefnogaeth ychwanegol sydd angen arnynt er mwyn sicrhau bod pobl yn gwybod sut i hyrwyddo iechyd meddwl da yn yr un ffordd ag y maent yn gofalu am les corfforol.

Wrth gyhoeddi’r cynlluniau newydd,  dywedodd y Prif Weinidog Theresa May: “Mae gormod ohonom yn gweld dros ein hunain effaith ddifäol afiechyd meddwl, a dyna pam y mae’r anghyfiawnder difrifol yma wedi bod yn flaenoriaeth bersonol i mi.

“Ond nid ddylem fyth derbyn bod twf mewn problemau iechyd meddwl yn rhywbeth anochel.

“Mae’n hen bryd i ni ail-ystyried sut i fynd i’r afael gyda’r broblem hon, a dyna pam yr wyf yn credu mai’r chwyldro mawr nesaf ym maes iechyd meddwl yw ataliaeth.

“Mae’r mesurau yr ydym wedi eu lansio heddiw yn mynd i sicrhau fod pobl, ym mhob cam o fywyd, ac o bob cefndir, yn elwa o’r ffaith fod atal afiechyd meddwl yn derbyn y sylw brys y mae’n haeddu.”

Darllenwch mwy