Sylfaenydd ‘Fathers Reaching Out’ Mark Williams yn derbyn gwobr ‘Points of Light’

Llongyfarchiadau i Mark Williams o Ben-y-bont ar Ogwr,  ymgyrchydd iechyd meddwl sydd yn cefnogi tadau eraill gyda’u lles meddwl, ar ôl iddo dderbyn gwobr  Points of Light!

Yn dilyn ei brofiadau o iselder ôl-enedigol difrifol a phroblemau iechyd meddwl, sylweddolodd  Mark nad oedd digon o gefnogaeth o i dadau a phenderfynodd sefydlu  ‘Diwrnod Iechyd Meddwl Rhyngwladol i’r Tadau’. Gyda 1 ym mhob 3 o dadau newydd yn pryderi am eu hiechyd meddwl, a  10% o dadau newydd yn profi iselder, dechreuodd Mark weithio i gefnogi tadau a oedd yn poeni, neu’n dioddef, iselder, gorbryder ac Anhwylder Straen Wedi Trawma. Drwy ei ymgyrchu,  mae Mark yn rhannu’r ymchwil helaeth am les meddwl tadau, ac yn gweithio i roi llais i ddynion sydd yn troi’n dadau. Ers 2011, mae Mark wedi siarad ar draws y byd i godi proffil materion iechyd meddwl amenedigol a wynebir gan dadau ac ymgyrchu am gefnogaeth well.

Mewn llythyr personol i Mark, dywedodd y Prif Weinidog Theresa May: “Rydych wedi dangos dewrder gwirioneddol yn siarad am eich profiadau, yn helpu i fynd i’r afael gyda  stigma o safbwynt iechyd meddwl tadau newydd. Wrth sefydlu’r  ‘Diwrnod Iechyd Meddwl Rhyngwladol i’r Tadau’, rydych yn ysgogi sgyrsiau hanfodol a’n sicrhau bod tadau ar draws y wlad yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi.”

Dywedodd Mark: “Mae’n anrhydedd i dderbyn y wobr  Points of Light gan y Prif Weinidog. Rwyf yn derbyn y wobr hon ar ran yr holl ymgyrchwyr eraill, a’r teuluoedd sydd wedi ymddiried ynof a’r gweithwyr proffesiynol yr wyf yn gweithio gyda hwy. Hoffwn ddiolch i fy ngwraig, Michelle, sydd wedi cefnogi fy ngwaith ac wedi fy ysbrydoli i ymgyrchu ar ran yr holl rieni.”

Darllenwch mwy am ‘Fathers Reaching Out’