Mental Health UK yn lansio rhaglen i bobl ifanc ‘Bloom’

Mae Mental Health UK yn lansio rhaglen newydd i bobl ifanc o’r enw ‘Bloom’

Wedi ei ariannu gan Grŵp Bancio Lloyds, mae Bloom yn ceisio gweithio’n agos gyda phobl ifanc ac athrawon ar draws y DU a bydd yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau i bobl ifanc rhwng 14 a 18 fel eu bod yn medru rheoli eu hiechyd meddwl wrth iddynt fynd dyfu’n hŷn a’n symud o’r naill gyfnod mewn bywyd i’r un nesaf.

Mae’r rhaglen wedi ei datblygu yn dilyn ymchwil trwyadl yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon  ynglŷn â’r ffordd orau i roi sgiliau i bobl ifanc o ran cadernid ac adeiladu’u cymeriadau.

Mae Bloom yn cael ei gynnig mewn sefydliad addysgol dros chwe wythnos ac yn cael ei ddarparu drwy gyfwng gweithdai sydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd, yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc i wyntyllu syniadau allweddol a datblygu teclynnau cadernid.

Bydd chwe sesiwn yn cael ei chynnal ar y cyd rhwng  Mental Health UK ac athrawon penodol. Bydd hyfforddiant yn cael ei roi i athrawon fel bod modd iddynt sicrhau bod Bloom yn cael effaith well ar draws yr ysgol fel bod y rhaglen yn gadael gwaddol. Bydd  Mental Health UK wedyn yn aros mewn cysylltiad gyda’r ysgolion ar ôl yr hyfforddiant fel bod yna gymorth ar gael  y tu hwnt i’r chwe wythnos.

Yn lansio yn Medi 2019, bydd y rhaglen yn cyrraedd mwy na 100,000 o bobl ifanc ar draws y DU.

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://mentalhealth-uk.org/partnerships/projects/bloom/.