Mae Gwobrau Elusennau Cymru  yn derbyn enwebiadau ar gyfer Gwirfoddolwr y Flwyddyn!

A oes yna wirfoddolwr/gwirfoddoli wedi newid eich bywyd? Mae’r categori Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau Elusennau Cymru  yn gyfle i ddathlu gwirfoddolwyr a gwirfoddoli. Mae enwebiadau yn cau ar 2 Hydref!

Mae pobl yng Nghymru wastad wedi dod ynghyd yn wirfoddol, nid er budd ariannol neu gan fod rhaid iddynt yn gyfreithiol, ond gan eu bod am wneud gwahaniaeth. Mae’r bobl yma wedi llywio’r Gymru yr ydym yn byw ynddi heddiw.

Felly  wrth i’r pryderon gynyddu fod nifer o’n cymunedau yn teimlo nad ydynt wedi eu hymrymuso, mae’r WCVA yn galw ar bobl yng Nghymru i gymryd amser a chydnabod a dathlu’r ffaith fod cynifer ohonynt yn parhau i ddod ynghyd yn wirfoddol er mwyn gwneud gwahaniaeth go iawn.

Er mwyn cyflawni hyn, mae’r WCVA wedi lansio Gwobrau Elusennau Cymru  – cynllun gwobrau newydd. Mae’r gwobrau yn cydnabod ac yn dathlu’r cyfraniad ffantastig a wneir gan elusennau, grwpiau cymunedol, grwpiau nid er elw a’r gwirfoddolwyr hynny sydd yn  rhan o wneuthuriad Cymru.

O’r  cyfeillachwyr sydd yn galw i weld eu cymdogion hŷn bob dydd Mawrth i fudiadau sydd yn ymgyrchu am gydraddoldeb ar draws y genedl, mae’r gwobrau yn amlygu ac yn hyrwyddo’r gwahaniaethau positif y mae pawb ohonom yn medru ei wneud i fywydau ein gilydd.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Bydd y wobr hon yn mynd i’r unigolyn sydd yn dod i’r amlwg brig wneud cyfraniad arbennig i’w cymuned neu’r awyrgylch drwy eu gwaith gwirfoddoli.

Mae hyn yn medru cynnwys y gwirfoddolwr sydd yn arwain ac yn ysbrydoli eraill, neu sydd yn mynd y tu hwnt i’r galw, neu’r un sydd yn gweithio tu nol i’r llen er mwyn sicrhau bod pethau yn dod ynghyd.

Naill ffordd neu’r llall, bydd y ffocws ar y gwahaniaeth positif sydd wedi ei gyflawni, yn hytrach na’r amser sydd wedi ei dreulio yn gwirfoddoli.

Bydd y cais buddugol yn medru arddangos y newid sydd yn deillio o gyfraniad gwirfoddoli’r unigolyn sydd yn medru cynnwys effaith y gwirfoddoli ar y sawl sy’n elwa, y gymuned neu’r amgylchedd neu’r effaith ar wirfoddolwyr neu staff eraill.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 2 Hydref 2019. Am fwy o wybodaeth a sut i wneud enwebiadau, ewch os gwelwch yn dda i   www.welshcharityawards.cymru