Mae rhifyn yr Hydref o gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr!

Mae rhifyn hydref 2019 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac mae’n rhifyn arbennig sydd yn ffocysu ar iechyd corfforol.

Rydym yn siarad gyda’r arwr rygbi Dafydd James am ei brofiadau o broblemau iechyd meddwl – a sut y mae cadw’n heini a deiet yn ei helpu i aros yn bositif ac yn iach. Rydym hefyd yn siarad gyda phedwar person am sut y mae deiet a chadw’n heini wedi trawsnewid eu bywydau, ac rydym hefyd yn canfod mwy am adroddiad Coleg Brenhinol y Nyrsys sydd yn dweud mai’r nyrsys sydd yn y sefyllfa orau i gau’r gagendor yn y disgwyliad oes rhwng pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a gweddill y boblogaeth.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma.