Tîm rygbi Menywod Cymry Coventry wedi cyhoeddi ‘calendr noeth’ i gasglu arian ar gyfer Mental Health UK!

Mae tîm rygbi Menywod Cymry Coventry wedi cyhoeddi calendr noeth ar gyfer 2020 er mwyn helpu cynyddu hyder ymhlith menywod am eu cyrff a chodi arian i Mental Health UK.

Mae’r calendr wedi ei greu yn dilyn sgwrs rhwng aelod o’r tîm a’i nith 11 mlwydd oed, lle y gwnaeth sôn ei bod am golli pwysau er ei bod yn ferch ifanc iachus.

O ganlyniad, daeth tîm rygbi Cymry  Coventry ynghyd mewn ymdrech i chwalu’r meddylfryd hwn gan arddangos sut y mae menywod yn edrych mewn bywyd go iawn, ac nid fel y lluniau sydd wedi eu diwygio’n ddigidol fel sydd yn cael eu gweld yn y cyfryngau.

Yn ogystal â chodi arian, mae Menywod Cymry Coventry yn gweiddi’r ddwy neges hon mor uchel ag sydd yn bosib:

  • Mae chwaraeon yn ffordd wych i gadw’n heini a chynnal meddwl a chorff iach
  • Nid yw bod yn denau o reidrwydd yn golygu y byddwch yn iachus ac yn hapus.

Bydd yr arian sydd yn cael ei gasglu drwy werthu’r calendr yn cael ei rannu rhwng  Mental Health UK a Chlwb Rygbi Cymry Coventry.

Mae Mental Health UK gan gynnwys ffrindiau, teulu a gofalwyr. Yn gweithio ar draws y DU, maent yn dwyn ynghyd mwy na 40 mlynedd o arbenigedd o’r pedwar partner elusennol  a sefydlodd yr elusen – Rethink Mental Illness (Lloegr), Hafal (Cymru), Mindwise (Gogledd Iwerddon) a Support in Mind Scotland (yr Alban) – er mwyn gwella dealltwriaeth a’n darparu gofal hanfodol.

Rydych yn medru archebu copi o’n calendr yma: https://charlieflounders.com/rugby-charity-calendar