Mae modd gwneud cais ar gyfer LeadHerShip 2020

A oes diddordeb gennych ynglŷn â sut y mae penderfyniadau gwleidyddol yn cael eu gwneud yng Nghymru?

Mae Chwarae Teg yn cynnig y cyfle i ferched ifanc ar draws Cymru i gysgodi Aelod Cynulliad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae hwn yn gyfle ffantastig i fod yn rhan o grŵp o ferched ifanc o Gymru benbaladr sydd yn cael eu hysbrydoli gan fenywod blaenllaw ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol digwyddiad llynedd, mae LeadHerShip yn cael ei gynnal eto ar ddydd Mawrth, 17eg Mawrth gyda diwrnod yn llawn o weithgareddau er mwyn eich ysbrydoli i ystyried gyrfa wleidyddol.

Bydd y diwrnod yn rhoi’r cyfle i chi weld a deall sut y mae’r Cynulliad yn gweithio, cyfrifoldebau’r Aelod Cynulliad a’r cyfle i gwrdd â menywod ysbrydoledig eraill o Gymru.

Er mwyn cymryd rhan, rhaid i chi fod  rhwng 16 a 22 ac yn byw yng Nghymru. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener, 31ain Ionawr ac nid oes angen profiad gwleidyddol blaenorol.

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch LeadHerShip@chwaraeteg.com neu ewch i https://chwaraeteg.com/projects/leadhership/.