Wythnos i fynd tan ‘Diwrnod Amser i Siarad’ 2020!

Dim ond wythnos sydd i fynd tan  ‘Diwrnod Amser i Siarad’ Amser i Newid Cymru 2020 sydd i’w gynnal ar ddydd Iau, 6ed Chwefror.

Gydag un ym mhob pedwar  ohonom yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn, nid oes yna amser gwell i chwarae rhan yn ‘Diwrnod Amser i Siarad’.

Bydd cynnal mwy o sgyrsiau am iechyd meddwl yn helpu ni chwalu’r mythau a’r rhwystrau – yn helpu ni roi diwedd ar yr arwahanrwydd, y  cywilydd a theimlo’n ddi-werth sydd yn effeithio ar ormod ohonom pan yn profi problem iechyd meddwl.

Mae’r diwrnod yn cynnig cyfle i chi ychwanegu at y sgwrs ehangach a fydd yn cael ei chynnal ar y cyfryngau cymdeithasol, y teledu a mannau eraill.

Fel rhan o  ‘Diwrnod Amser i Siarad’ eleni, mae Amser i Newid yn annog pawb i ystyried sut y mae modd i chi godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd i siarad ynghyd â gwella dealltwriaeth pobl eraill o iechyd meddwl.

Amser i Newid yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i geisio rhoi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl sydd â phroblemau iechyd  yng Nghymru ac mae’n cael ei harwain gan y prif elusennau iechyd meddwl,  Hafal a MIND Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: https://www.timetochangewales.org.uk/en