Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yn cynnal wythnosau o drafodaethau rhithwir er mwyn llywio gwaith Llywodraeth Cymru tuag at ofalwyr di-dâl

Bydd y Grŵp Ymgysylltu Cenedlaethol ar gyfer Gofalwyr yn gweithio ar y cyd gyda’r Grŵp Cynghori’r Gweinidog i Ofalwyr er mwyn helpu llywio gwaith Llywodraeth Cymru yn cefnogi gofalwyr di-dâl ar draws Cymru.

Yn ystod yr wythnos yn cychwyn 19eg Hydref 2020, bydd y Grŵp Ymgysylltu yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau er mwyn amlygu lleisiau gofalwyr di-dâl a’r gweithwyr proffesiynol sydd yn gweithio gyda hwy.

Bydd y digwyddiadau yn rhoi’r cyfle i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol i ddangos sut y mae Covid-19 wedi effeithio arnynt a pha gamau sydd angen cymryd er mwyn sicrhau bod gofalwyr yn derbyn y gydnabyddiaeth y maent yn haeddu a’r gefnogaeth y maent angen.

Bydd yr holl sesiynau yn cael eu cynnal drwy gyfrwng Zoom ac rydym yn awgrymu eich bod yn cofrestru‘ gynnar:

  • 6pm Dydd Llun, 19eg Hydref – Gofalwyr Ifanc

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-engagement-group-for-carers-young-carers-event-tickets-121512223331

  • 2pm Dydd Mawrth, 20fed Hydref – Gofalwyr Hŷn

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-engagement-group-for-carers-older-carers-event-tickets-121513304565

  • 10am Dydd Mercher, 21ain Hydref – Gweithwyr Gofal Iechyd

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-engagement-group-for-carers-healthcare-professionals-event-21ain -121513338667

  • 2pm Dydd Mercher 21st Hydref – Gwasanaethau Gofalwyr

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-engagement-group-for-carers-carers-services-event-tickets-121514632537

  • 10am Dydd Iau 22ain Hydref – Gofalwyr Sy’n Rhieni

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-engagement-group-for-carers-parent-carers-event-tickets-121514949485

  • 2pm Dydd Iau, 22ain Hydref – Gweithwyr Cymdeithasol

https://www.eventbrite.co.uk/e/national-engagement-group-for-carers-event-for-social-workers-tickets-12151534266