Rhifyn arbennig o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru sy’n ffocysu ar Wythnos Gofalwyr ar gael nawr

Mae rhifyn arbennig o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac mae’n rhifyn arbennig am ofalwyr a’n dathlu Wythnos Gofalwyr 2021 (7fed – 13eg Mehefin).

Mae yna wybodaeth am Wythnos Gofalwyr 2021 a’r thema o ‘Sicrhau bod Gofalu yn Weladwy a’n Cael Ei Werthfawrogi’.

Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys cyfweliad gyda Karen Butler, Rheolwr Gwasanaeth Gofalwyr ar gyfer Hafal Croesffyrdd yn Sir Benfro, ac rydym yn trafod, gyda phedwar gofalwr unigol, yr heriau y maent yn wynebu fel rhan o’u rôl gofalu.

Rydych yn medru lawrlwytho’r cyfnodolyn yma.