Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ymateb i’w hymgynghoriad ar Ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei hymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar Ddiwygio’r Ddeddf Iechyd Meddwl.

Roedd yr Adolygid Annibynnol o’r Ddeddf Iechyd Meddwl, a gadeiriwyd gan yr Athro Syr Simon Wessely, ac a gyhoeddwyd yn Rhagfyr 2018, wedi dod i’r casgliad nad yw’r Ddeddf gyfredol yn gweithio fel ag y dylai ar gyfer cleifion, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae’n cynnig argymhellion ar gyfer creu newidiadau.

Yn dilyn yr Adolygiad Annibynnol, roedd y Llywodraeth wedi cyhoeddi ei bapur gwyn ym mis Ionawr  a oedd wedi derbyn y rhan fwyaf o argymhellion yr Adolygiad ac wedi gofyn am farn eraill ar eu heffaith a sut y dylid mynd ati i’w gweithredu.

Roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus dros 14 wythnos ar y papur gwyn wedi derbyn mwy na 1,700 o ymatebion. Wrth gyflwyno’r adroddiad ar yr ymateb i’r ymgynghoriad, dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Savid Javid AS a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder Robert Buckland AS: “Rydym yn bles i weld fod yna ystod eang o gefnogaeth ar gyfer y cynigion arfaethedig. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu – mae’r rhain sydd yn ddiwygiadau sydd ond yn mynd i ddigwydd unwaith mewn cenhedlaeth a byddwn yn parhau i gydweithredu wrth eu datblygu a’u cywreinio.”

Lawrlwythwch ymateb Llywodraeth y DU yma