Rhifyn y Gwanwyn o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr!

Mae Rhifyn y Gwanwyn 2022 o’r cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael nawr ac yn ffocysu’n arbennig ar ymgyrchu, a cheisio mynd i’r afael â’r stigma o fod yn gaeth.

Rydym yn clywed am ymgyrch newydd Adferiad Recovery ‘Dynol o Hyd’ a’n cyfweld gyda’r actor Cymreig,  Richard Mylan, am ei brofiadau o fod yn gaeth a pham ei fod yn teimlo ei fod yn bwysig mynd i’r afael gyda’r  stigma sydd yn effeithio ar y sawl sydd yn gaeth.

Lawrlwythwch y cyfnodolyn yma.