Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol

Cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi ei Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion yng Nghymru.

Mae’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol diwygiedig ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yng Nghymru, a lansiwyd ym mis Hydref 2005, yn ymrwymo Llywodraeth y Cynulliad i gynhyrchu’r Cynllun, a grëwyd mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr iechyd meddwl a hil, gan gynnwys Canolfan y GIG ar gyfer Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Awetu a Phrifysgol Morgannwg.

Mae’r Cynllun yn cynnwys y camau canlynol:

•Ymddiriedolaethau GIG, BILlau, Awdurdodau Lleol a’u gwasanaethau cleifion mewnol a chymunedol i gael eu hysbysu’n llawn am gymysgedd ethnig defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yn eu hardal.

•Pob un o gamau’r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol diwygiedig sy’n ymwneud ag Ymddiriedolaethau GIG, BILlau ac Awdurdodau Lleol i fynd drwy asesiad effaith hil cyn cael ei weithredu fel polisi.

•Staff i dderbyn hyfforddiant am amrywiaeth ethnig a diwylliannol, a rhaid gwneud ymdrechion i benodi gweithlu cynrychioladol gydag amrywiaeth ethnig.

I ddarllen y Cynllun llawn, ewch i:www.wales.nhs.uk