Bydd Cynhadledd Adferiad yn lansio prosiectau iechyd meddwl allweddol ar gyfer Cymru

Bydd Cynhadledd Adferiad yn lansio prosiectau iechyd meddwl allweddol ar gyfer Cymru
Bydd Cynhadledd 2006 Hafal ar adferiad iechyd meddwl sydd i’w gynnal yn y Pafiliwn, yn Llandrindod y dydd Iau yma (16 Tachwedd) yn gweld lansio prosiectau allweddol i wella bywydau pobl gyda salwch meddwl difrifol ar draws Cymru, gan gynnwys:

• Prosiect Troseddwyr ag Anhwylder Meddwl (Mentally Disordered Offenders (MDO) Project) newydd Hafal, a gyllidir gan Comic Relief, a fydd yn cynnwys recriwtiaid o Swyddog Datblygu MDO i wella gwasanaethau, cyflwyno hyfforddiant a darparu gwybodaeth ar gyfer y grŵp archolladwy yma.

• Prosiect “Cam Nesaf” (Next Step) Hafal, a gyllidir gan y Loteri Mawr, a fydd yn cyflwyno Rhaglen Adferiad unigryw Hafal i gannoedd o gleientiaid newydd ar draws Cymru.

Yn ystod y diwrnod bydd cyhoeddiad “1 mewn 100” amlieithyddol yn cynnig cyngor ar sgitsoffrenia i bobl Cymru yn Gymraeg a nifer o ieithoedd eraill hefyd yn cael ei lansio, fel y bydd Glasbrint Tai Hafal, yn cynnig ffordd ymlaen i gomisiynwyr mewn gwella tai i bobl gyda salwch meddwl difrifol.

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal: “Mae Cynhadledd Adferiad eleni yn mynd i fod yn llawn o ddigwyddiadau, lansiadau a cherrig milltir. Bydd nifer o brosiectau newydd yn cael eu cyhoeddi, ac mae ein Fforymau Defnyddwyr a Chynhalwyr yn addo i fod yn fwy o ddigwyddiadau nag yn y blynyddoedd ynghynt. Bydd y diwrnod yn dod â phobl broffesiynol allweddol y byd iechyd a chleientiaid a chynhalwyr ynghyd o ar draws Cymru mewn ymgais i gyflwyno ein neges: sef bod y rhaid i adferiad fod yn ffocws gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.”

Bydd y Cynhadledd Adferiad, a noddir gan Janssen-Cilag, hefyd yn cynnwys arddangosfeydd byw, dadl fyw, cerddoriaeth byw a chelfyddyd fyw. Bydd 22 arddangosfa ryngweithiol, wedi eu staffio, yn darparu gwybodaeth a chyngor ar eiriolaeth, tai, hyfforddiant a gwasanaethau cynhalwyr. Bydd gwybodaeth a chyhoeddiadau hefyd ar gael, a man cefnogaeth yn darparu gwybodaeth gyfrinachol a chyngor oddi wrth staff arbenigol yn rhedeg drwy’r dydd.