Diffygion Trychinebus” yn ffactor yn hunanladdiad Bronllys

Diffygion Trychinebus” yn ffactor yn hunanladdiad Bronllys
Crogodd Sylvan Money ei hun drwy ddefnyddio llinyn ei gŵn nos, bum niwrnod yn unig ar ôl cael ei derbyn i Ysbyty Bronllys. Roedd hyn yn dilyn dwy ymgais i ladd ei hun yn ystod yr wythnosau blaenorol, a chael ei hanfon i Adran Argyfwng Ysbyty Gyffredinol Henffordd ar ôl dioddef gorddos .

Yn dilyn yr hunanladdiad, mynegwyd pryderon am ddiffygion yr amserlen gwylio hunanladdiad, oedd yn golygu nad oedd Sylvan yn cael ei goruchwylio am gyfnod o amser, methiant i gymryd llinyn gwn nos Sylvan oddi arni, a methiant i dynnu pwynt clymu y gallai unigolyn ei ddefnyddio i grogi eu hunain.

Daeth yr ymchwiliad troseddol dwy flynedd i’r farwolaeth i’r canlyniad nad oedd tystiolaeth ddigonol i ddwyn cyhuddiadau dynladdiad unigol neu gorfforaethol. Fodd bynnag, bydd yr Adran Weithredol Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad yn dilyn y cwest i doriadau posibl o amodau Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith.

Bydd ymateb manwl yn dilyn yn fuan gan deulu Sylvan Money …