Roedd dros 250 o gleifion a gofalwyr wedi ymateb i Flog Iechyd Meddyliol Jo

Roedd dros 250 o gleifion a gofalwyr wedi ymateb i Flog Iechyd Meddyliol Jo

Mae dros 250 o gleifion a gofalwyr wedi ymateb i Flog ar y we a ddechreuwyd gan ddefnyddiwr gwasanaeth, Jo Roberts sy’n trafod y draft Côd Ymarfer Cymraeg ar gyfer y Ddeddf Iechyd Meddyliol.

“Pan ddechreuodd yr ymgynghoriad roeddwn yn teimlo’n gryf iawn y dylai barn y defnyddwyr gwasanaeth, fel fi a’u gofalwyr cael eu clywed yn glir,” meddai Jo.

“Felly fe benderfynais ddechrau Blog. Fy unig fwriad oedd trosglwyddo fy safbwynt i ac efallai dechrau ychydig o drafodaeth. Ond mi roedd yr ymateb yn llethol. Roedd dros 450 o bobl wedi cysylltu â mi yn cynnig eu mewnbwn a’u cefnogaeth – gyda’r rhan fwyaf yn ddefnyddwyr gwasanaeth fel fi.”

Mae’r Côd Ymarfer yn darparu arweiniad ar sut y dylai’r Ddeddf Iechyd Gofal a basiwyd yn ddiweddar gael ei gymhwyso.

Mor gryn roedd adborth Blog Jo, bod yr elusen hafal wedi seilio eu hymatebion yn sylweddol i’r ymgynghoriad ar y sylwadau gan y cleifion a’r gofalwyr.

Dywedodd Prif Weithredwr Bill Walden-Jones: “Mae’n dangos pa mor bwysig yw’r Ddeddf Iechyd Gofal i gleifion a gofalwyr pan fo gymaint o bobl a hyn yn ymateb – yn enwedig gan fod yr ymgynghoriad yma yn edrych ar y Côd Ymarfer yn unig.”

I ddarllen Blog Jo, ac i weld ymateb llawn Hafal i’r draft Côd Ymarfer, plîs ewch i: www.hafal.org/josblog