Galw am Enwebiadau am Wobrwyon Nyrsio

Mae Llywodraeth y Cynulliad, mewn partneriaeth â Chynghrair Iechyd Meddwl Cymru, wedi gwahodd defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru i enwebu nyrsys rhagorol am wobr genedlaethol.

Mae’r Gwobrwyon Nyrsio Iechyd Meddwl ac Anabledd Dysgu Blynyddol i Gymru yn cydnabod y cyfraniad a wneir gan nyrsys wrth ddarparu gofal o safon uchel a datblygu gwasanaethau. Bydd enillydd y categori ‘Enwebiad Defnyddiwr Gwasanaethau ar gyfer Cyfraniad Nyrsio Rhagorol’ yn derbyn gwobr o £1000.

Os hoffech enwebu nyrs ar gyfer y wobr (1af o Fawrth yw’r dyddiad cau), yna cliciwch yma er mwyn lawrlwytho cais Llywodraeth y Cynulliad am enwebiadau sydd yn esbonio wrthych sut i gynnig enwebiad.