Ffordd at Adferiad yn cael ei lansio yn y Cynulliad!

Lansiwyd ymgyrch Ffordd at Adferiad 2010 Hafal gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasnaethau Cymdeithasol Edwina Hart AC yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, ddoe (20fed o Ebrill).

Daeth tyrfa o ddefnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr, Aelodau Cynulliad ac aelodau’r cyhoedd ynghyd i ymweld â’r bws meicro gan ddefnyddio’r pedwar cyfrifiadur sgrîn gyffwrdd er mwyn canfod mwy am Hafal ac am adferiad. Roedd y bws meicro yn cynnwys linc Skype i Swyddfa Gogledd Cymru Hafal ym Mae Colwyn lle yr oedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi cael y cyfle i gymryd rhan yn y digwyddiad…