Y broses o graffu’r Mesur yn cychwyn

Mae Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yn cael ei ystyried ar hyn o bryd mewn manylder gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Dechreuodd y broses graffu ar ddydd Iau, 30 Medi pan ddaeth Pwyllgor Deddfwriaeth 3 ynghyd i ystyried y Mesur llinell wrth linell a phleidleisio ar gynigion y Llywodraethol ac Anllywodraethol sydd wedi eu cyflwyno o safbwynt y Mesur.

Pan fydd y Mesur yn cael ei gymeradwyo, bydd yn golygu bod pwerau deddfu newydd yn cael eu cyflwyno ar iechyd meddwl yng Nghymru.

Er mwyn edrych ar y cynigion sydd wedi eu cyflwyno a’u hystyried, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-committees/bus-committees-perm-leg/bus-committees-third-lc3-agendas.htm?act=dis&id=197318&ds=9/2010