Cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru – Rhifyn arbennig ar y Mesur ar-lein nawr

Mae rhifyn newydd ‘Cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru’ ar gael ar-lein nawr.

Mae rhifyn y tymor hwn yn rhifyn arbennig ar Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) ac yn cynnwys erthyglau sydd yn asesu cynnwys y Mesur a’i effaith bosib yn ogystal â chyfweliad gyda Jonathan Morgan AC a fu’n gyfrifol am hyrwyddo’r Gorchymyn Cymhwysedd Deddfwriaethol a arweiniodd at y darn hanesyddol hwn o ddeddfwriaeth.

Er mwyn lawrlwytho’r cyfnodolyn, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.mentalhealthwales.net/mhw/journal.php