“Cyfraith newydd yn galluogi Cymru i arwain y ffordd gyda gwasanaethau iechyd meddwl gwell”

Ar y diwrnod sydd yn dynodi dechrau rhaglen ymgynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar dair set o Reoliadau drafft y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), mae Eiriolwr Defnyddwyr Gwasanaethau Hafal, Sue Barnes, wedi amlygu’r pwysigrwydd o gynllunio gofal.

Wrth ysgrifennu yn ei cholofn fisol yn y Western Mail, mae Sue yn datgan: “Y rheoliadau sydd yn ymwneud â chynllunio gofal yw’r rheoliadau pwysicaf ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau fel fi. Mae yna lawer o son am bwysigrwydd cynllunio gofal ym maes iechyd meddwl, ond ar gyfer y sawl na sy’n gwybod rhyw lawer am gynlluniau gofal, dyma eu pwrpas.

“Yn syml, dylai cynllun gofal amlinellu nodau ac amcanion hirdymor y defnyddiwr gwasanaeth ym mhob un maes bywyd, a’r gweithredoedd sydd angen eu cymryd er mwyn cyflawni’r amcanion hynny.

“Dywed y Mesur fod yr hawl gan bob un defnyddiwr gwasanaeth sydd yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd i dderbyn cynllun gofal a bod rhaid i’r canlyniadau sydd wedi eu cynllunio fod yn gysylltiedig ag un neu fwy o’r meysydd canlynol: llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth, gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianata neu berthnasau gofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol a gwaith a galwedigaeth.

“Mae’n glir paham fod cynlluniau gofal mor bwysig.”
Er mwyn darllen colofn Sue yn llawn, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/x3iz0

Am fwy o wybodaeth ar Hafal, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org