CGGC yn cyhoeddi pecyn gwybodaeth etholiadol

Gydag Etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn prysur ddynesu, mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) newydd gyhoeddi pecyn gwybodaeth defnyddiol ar gyfer y trydydd sector sydd yn amlygu cynigion pob un o’r pedair prif blaid.

Er mwyn darllen y pecyn gwybodaeth ac edrych ar ddolenni uniongyrchol i bob un maniffesto, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/ktlgn..