“Rhan o’r darlun yn unig efallai” yw’r ffigyrau hunan-niwed

Eitem newyddion yw’r canlynol o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Mae ystadegau sydd yn deillio o Fonitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru 2011 (CYPWMW), sydd yn dangos fod yna gynnydd yn y nifer o bobl ifanc yng Nghymru sydd wedi eu derbyn i’r ysbyty yn sgil hunan-niwed, wedi eu disgrifio fel rhai sy’n “peri dychryn”.

Yn ôl y CYPWMW, sydd yn asesu data ar faterion megis addysg, iechyd, mynd i’r afael â thlodi ac sydd yn edrych ar fywydau plant Cymru o’u genedigaeth tan eu bod yn 25 mlwydd oed, mae’r sawl sydd wedi eu derbyn i’r ysbyty yng Nghymru yn sgil hunan-niwed wedi cynyddu, yn enwedig ymhlith merched rhwng 15 a 17 mlwydd oed, o tua 650 o ddigwyddiadau ar gyfartaledd i bob 100,000 person yn 2003-2005 i tua 900 ar gyfartaledd i bob 100,000 yn 2006-2008.

Wrth wneud sylw ar yr ystadegau, dywedodd Paula Lavis, Rheolwr Polisi a Gwybodaeth yr elusen iechyd meddwl Young Minds: “Mae’r ffigyrau yma’n amlygu faint o broblem yw hunan-niwed ymhlith rhai pobl ifanc.

“Efallai mai ond rhan o’r darlun yw hyn gan fod yr ystadegau ond yn son am y sawl sydd wedi eu derbyn i’r ysbyty – ac felly, nid yw’n cynnwys y nifer o bobl ifanc na sydd yn dod i sylw’r gwasanaethau.”

Er mwyn darllen mwy am y stori yma, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-13268255

Er mwyn canfod mwy am Young Minds, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.youngminds.org.uk/

Er mwyn darllen y “Monitor Lles Plant a Phobl Ifanc Cymru 2011” ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/sb0z0