Prosiect Merthyr “Ysbrydoledig” yn ennill gwobr Grŵp Cymuned y Flwyddyn NIACE Dysgu Cymru

Mae prosiect Merthyr yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi ennill y wobr anrhydeddus Grŵp Cymuned y Flwyddyn NIACE Dysgu Cymru.

Mae gwreiddiau Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, a dderbyniodd y wobr wedi dechrau ym 2009 pan wnaeth y Brifysgol Agored yng Nghymru ddatblygu partneriaeth beilot yn ardal Merthyr gyda Chelfyddydau Gwirfoddol Cymru a Hafal.
‘Pan wnaethom ddechrau gweithio gyda myfyrwyr Hafal,” esbonia’r enwebydd Eleri Chilcott “roeddynt yn bryderus iawn ynghylch astudio gan nad oeddynt wedi bod ym myd addysg ers tro byd.

“Ond, wed goresgyn nifer o anawsterau, mae’r myfyrwyr wedi gorffen y cwrs cyntaf a nawr wedi symud ymlaen i’r ail. Maent nawr yn medru astudio heb gymorth ychwanegol, gan ddefnyddio ystod o adnoddau Technoleg Gwybodaeth y Brifysgol Agored. Maent, mewn gwirionedd, wedi dod yn ddysgwyr annibynnol.

“Mae eu stori yn enghraifft wych o’r hyn y gall unigolion a chymunedau eu cyflawni pan eu bod yn cael eu hysbysebu o’r cyfleoedd ar gael a phan eu bod yn derbyn yr adnoddau cymorth angenrheidiol i fwrw ymlaen â’u syniadau. Mae eu hymrwymiad a phendantrwydd i gynorthwyo ei gilydd i wella eu sgiliau, er yr holl drallod y maent wedi’i brofi, yn ysbrydoledig.”

Mae mynd yn ôl i ddysgu wedi newid bywydau – Shan Davies, Sharon Harris, Susanne Mahoney a Christina Hodges – y grŵp. Maent yn dweud fod cwrs y Brifysgol Agored wedi rhoi’r hyder iddynt a’r gallu i gredu yn eu hunain o safbwynt yr hyn y gallant ei gyflawni.

Er mwyn edrych ar fideo o’r grŵp yn siarad am eu profiadau, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/e3ybr