“Mae cynnal iechyd corfforol da yn rhan hanfodol o wella o afiechyd meddwl difrifol.”

Mae colofn Western Mail fisol, ddiweddaraf yr Hyfforddwr Claf Arbenigol, Dave Smith, ar gael ar-lein heddiw.

Er mwyn darllen barn Dave ynghylch pam y mae cynnal iechyd corfforol da yn rhan hanfodol o wella o afiechyd meddwl difrifol, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/zyu6z