Mae’r ymgyrch “Cymryd y Llyw” wedi cyrraedd Pen-y-bont ar Ogwr heddiw.

Roedd defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr o brosiect Hafal Pen-y-bont ar Ogwr wedi trafod thema’r ymgyrch – sef ymrymuso – yn ystod digwyddiad heddiw.

Mae’r Defnyddiwr Gwasanaeth Doreen Shields yn dweud fod rheoli ei hadferiad ei hun drwy ysgrifennu ei chynllun gofal wedi bod yn brofiad sydd wir wedi ei hymrymuso.

“Os nad ydych wedi gweithio ers tro byd a bod afiechyd meddwl arnoch, mae’n anodd gwybod beth yw’r cam cyntaf i’w gymryd. Mae’n ymddangos fel pe bai eich bod wedi’ch diystyru. Roeddwn yn awyddus tu hwnt i ddychwelyd i’r gwaith er mwyn rhoi rhyw fath o drefn ddyddiol i’m mywyd.

“Pan ddaw hi at ysgrifennu cynllun gofal, mae’n iawn ysgrifennu pethau ar bapur ond rydych yn meddwl: ‘Nid yw’n bosib i mi wneud hyn!’ Ond cyn i chi wybod, rydych yn adolygu eich amcanion ac yn medru gweld y cynnydd yr ydych wedi’i wneud.

“Roedd fy nghamau cychwynnol yn cynnwys; cofrestru ar gwrs TG, cwblhau’r cwrs a llwyddo. Rwyf wedi gwneud hynny a nawr wedi symud at fy ail gwrs TG.

“Y cam nesaf oedd gwneud gwaith gwirfoddoli, ac ers gosod y nod hwnnw, rwyf wedi dechrau gwneud ychydig o waith mentora yn yr ysbyty lleol.

“Nid wyf erioed wedi teimlo fy mod wedi fy meirniadu yn ystod fy hyfforddiant, a nawr, chwe mis ers cychwyn y rhaglen, rwyf wir yn teimlo fy mod wedi fy ysgogi. Fy nod tymor byr yw gwneud mwy o gyrsiau i wella fy CV, ac yn yr hirdymor, hoffwn wneud ychydig o waith mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

“Pan ddes i yma, roeddwn yn arfer cerdded i mewn yn benisel, ond erbyn hyn, mae fy mhlant yn dweud wrthyf: ‘Beth wyt ti wedi bod yn gwneud?’ Maent yn sylwi’r newid. Efallai fod hyn yn swnio fel ystrydeb ond rwyf yn teimlo fel pe bawn wedi cael ail gyfle mewn bywyd.”

Er mwyn edrych ar luniau o ddigwyddiad heddiw, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/dsybs