Cyfweliad arbennig â’r Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths AC

Mae rhifyn diweddaraf y cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru, sydd yn cynnwys cyfweliad arbennig gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Grifiths AC, nawr ar gael ar-lein.

Mae testunau sydd yn cael eu trafod yn y cyfweliad yn cynnwys: ymrwymiad personol y Gweinidog tuag at iechyd meddwl; yr hyn y mae wedi dysgu gan ddefnyddwyr gwasanaeth; y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru); Cynlluniau Gofal a Thriniaeth; neilltuo; a gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc.

Mae’r cyfnodolyn hefyd yn cynnwys diweddariad ar y cynnydd diweddaraf ar y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru); persbectif defnyddiwr gwasanaeth ar y Cod Ymarfer drafft ar gyfer Rhannau 2 a 3 o’r Mesur; ac erthygl ar yr ymgyrch gwrth-stigma newydd, Amser i Newid Cymru.

Er mwyn lawrlwytho’r cyfnodolyn, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.mentalhealthwales.net/mhwcymraeg/journal.php