Hafal yn cyhoeddi nodyn briffio i ACau

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal wedi cyhoeddi Nodyn Briffio i Aelodau Cynulliad ar Iechyd Meddwl sydd yn archwilio tri mater allweddol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru.

• Rheoliadau Iechyd Meddwl (Cydgysylltu Gofal a
Chynllunio Gofal a Thriniaeth) (Cymru) 2011 – roedd dadl Cyfarfod Llawn i’w chynnal ddoe ond fe’i gohiriwyd achos y streic heddiw gan y sector cyhoeddus. Mae dadl wedi ei hail-drefnu yn debygol o gael ei chynnal o fewn yr wythnos nesaf.
• Y Cod Ymarfer ar gyfer Rhannau 2 a 3 o’r Mesur – ar hyn o bryd yn destun i ymgynghoriad ffurfiol.
• Y Strategaeth Iechyd Meddwl newydd i Gymru – yn cael ei ddrafftio gan swyddogion ar hyn o bryd.

Er mwyn darllen nodyn briffio Hafal yn llawn, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/pdf/Briffio%20Hafal.pdf