“Mae bywyd yn ddigon caled eisoes i bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol, a hynny heb unrhyw doriadau i fudd-daliadau”

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf yr Hyfforddwr Claf Arbenigol Dave Smith ar gael ar-lein nawr.

Er mwyn darllen barn Dave ar yr heriau o ddychwelyd i’r gwaith a diwygiad dadleuol Llywodraeth San Steffan o’r system les, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/a07wq