Triniaeth iechyd meddwl brys yn “aneffeithiol”

Mae’r ymateb a roddir i bobl sydd yn profi achosion iechyd meddwl brys yng Nghymru a Lloegr yn aml yn araf neu’n aml ddim ar gael, yn ôl adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi’r wythnos hon.

Mae’r adolygiad, sydd wedi ei gyhoeddi gan yr elusen iechyd meddwl Mind, wedi amlygu ystod o drafferthion y mae cleifion yn wynebu wrth geisio cael cymorth gan dimau argyfwng cymunedol ac ysbytai.

Rhybuddiodd yr elusen fod y problemau yn gwaethygu wrth i’r GIG wneud arbedion ac anogwyd rheolwyr i adolygu gwasanaethau.

 
Roedd Mind wedi cynnal ei arolwg o hydref 2010 i haf 2011. Roedd wedi cynnal cyfres o grwpiau ffocws yn ogystal â chyfweld a derbyn adborth gan fwy na 400 o gleifion a staff.

 
Am fwy o wybodaeth ar yr adroddiad, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/882lf