‘Nadolig i Ddefnyddiwr Gwasanaeth yng Nghymru’

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal Dave Smith nawr ar gael ar-lein.

Er mwyn darllen barn Dave am y trafferthion ynghlwm wrth fod yn ddefnyddiwr gwasanaeth yn ystod Nadolig – a’r ffordd orau o fynd i’r afael â materion sydd yn dod i’r amlwg – ewch os gwelwch yn dda i:  http://tiny.cc/l7tmx