NICE yn cyhoeddi canllawiau i wella profiad defnyddwyr gwasanaeth o’r GIG

Mae’r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE) wedi cyhoeddi canllawiau newydd sydd yn anelu i wella’r profiad o ofalu am bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion y GIG.

Mae argymhellion y canllawiau wedi eu datblygu gan dîm amlddisgyblaethol o weithwyr iechyd proffesiynol, defnyddwyr gwasanaeth, eu gofalwyr a “methodolegwyr canllaw” yn dilyn ystyriaeth ddwys o’r dystiolaeth orau sydd ar gael.

Y bwriad yw y bydd y canllaw yn ddefnyddiol i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a chomisiynwyr gwasanaeth wrth ddarparu a chynllunio profiad safon uchel o ofal ar gyfer pobl sydd yn defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl.

Am fwy o wybodaeth am y canllawiau, ewch os gwelwch yn dda i: http://guidance.nice.org.uk/CG136