Rhwydwaith Sibling: Gofod i frodyr a chwiorydd sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl

Mae’r canlynol yn adolygiad o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal sydd yn cael ei hariannu gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae gwefan i bobl sydd â brawd neu chwaer sydd wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl wedi ei sefydlu gan chwaer elusen Hafal yn Lloegr, Rethink.

Dywedodd Olivia De Santos, Swyddog Cyfathrebu Digidol gyda Rethink: “Roeddem wedi creu’r prosiect oherwydd nid oes cymaint o adnoddau ar gyfer siblingiaid ar hyn o bryd. Rydym wedi canfod ei fod wedi bod yn ffordd wych i siblingiaid i rannu eu profiadau, cyfnewid cyngor a derbyn gwybodaeth sydd wedi ei ddylunio o bosib i’w cynorthwyo hwy gyda’r emosiynau y maent yn eu hwynebu o bosib a’r penderfyniadau y mae’n rhaid iddynt wneud yn y dyfodol o safbwynt y cymorth y maent yn ei ddarparu i’w sibling a theuluoedd.”

Mae’r wefan yn cynnig llawer o wybodaeth ac mae’n werth edrych arno! Dyma’r ddolen: www.rethink.org/siblings