Y Ganolfan yn cefnogi cynlluniau i ehangu

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar hyn o bryd ynghylch a ddylid ymestyn y gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion ardderchog sydd yn cael ei ddarparu yng Nghymru.
Mae ffurflen ymgynghori Papur Gwyn y Llywodraeth ar y mater yn cynnwys adran sydd yn amlinellu cynigion i ehangu gwasanaeth cwnsela mewn ysgolion fel ei fod y “gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i wneud darpariaeth resymol ar gyfer gwasanaethau cwnsela ar gyfer disgyblion sydd wedi eu cofrestru mewn ysgolion uwchradd yn eu hardaloedd a phobl ifanc eraill rhwng 11 a 19 mlwydd oed sydd yn perthyn i ardal yr awdurdod lleol.” (noder mai ni sydd wedi gosod y geiriau yma’n italig.)
Mae Canolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal hefyd wedi paratoi ymateb i’r ymgynghoriad; rydym yn gwbl gefnogol i’r cynlluniau i ehangu’r gwasanaeth ardderchog hwn.
Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad, ewch os gwelwch yn dda i: http://wales.gov.uk/consultations/education/schoolstandardsbill/?lang=en
Yn olaf, hoffai’r Ganolfan a holl staff Hafal ddymuno Nadolig llawen iawn a blwyddyn newydd dda iach i chi!