A yw pobl ifanc erioed wedi ei chael hi gystal?

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae un o’r prif Ymchwilwyr Cymdeithasol wedi honni bod plant a phobl ifanc Prydain “erioed wedi ei chael hi gystal” ac nid – fel sydd wedi ei ddatgan – yn “dioddef” yn gynyddol.

Mewn erthygl ddiddorol ar wefan y BBC, dadleua Paul Flatters fod “amryw o bobl – mudiadau, gwleidyddion a newyddiadurwyr – yn defnyddio tystiolaeth ofnadwy, ac mewn llawer o achosion, nid ydynt yn defnyddio tystiolaeth o gwbl – er mwyn hybu myth negatif am gyflwr plentyndod a bywydau teuluol yn y DU heddiw.”

Er mwyn darllen erthygl Paul, sydd yn codi rhai pwyntiau diddorol iawn ynghylch lles emosiynol plant a phobl ifanc, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16409882