Adroddiad Ymddiriedolaeth y Tywysog yn amlygu’r

Mae’r canlynol yn eitem newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae adroddiad gan Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi datgan fod diffyg strwythur ym mywydau pobl ifanc yn golygu bod miloedd o bobl ifanc yn eu harddegau yn tyfu fyny i fod yn oedolion ifanc ‘sydd ar goll’.
Roedd ymchwil Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi canfod fod mwy na hanner o bobl ifanc yng Nghymru yn teimlo o dan straen am y rhan fwyaf o’r amser – os nad drwy’r amser.

Roedd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal a Defnyddiwr Gwasanaeth Abertawe Kyle Thomas wedi siarad am yr adroddiad ar ITV Cymru neithiwr.
Er mwyn gweld y pecyn, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.itv.com/wales/charity-warns-of-stress-and-depression-among-young-people00528/

Er mwyn darllen adroddiad Ymddiriedolaeth y Tywysog, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.princes-trust.org.uk/about_the_trust/what_we_do/research/youth_index_2012.aspx