“Ochr Gudd Chwaraeon”

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae rhaglen sydd yn edrych ar y materion iechyd meddwl a wynebir gan rai o’m profi sêr ym myd chwaraeon ar y teledu heno.

Mae cyn gricedwr Lloegr Andrew Flintoff yn cyflwyno’r rhaglen, “The Hidden Side of Sport”, sydd yn edrych ar yr ymdeimlad o orfoledd ac iselder eithafol sydd yn cael ei brofi gan athletwyr sydd yng ngolwg y cyhoedd.

Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfweliadau gyda’r cyn baffiwr Ricky Hatton a’r cyn bêl-droediwr Vinnie Jones sydd ill dau, fel Flintoff, wedi profi iselder. Mae hefyd yn cynnwys cyfweliad gyda’r cyn Olygydd tabloid Piers Morgan sydd ag agwedd ddigydymdeimlad tuag at iechyd meddwl.

Er mwyn gweld clip o Flintoff yn cyfweld Piers Morgan ar gyfer “The Hidden Side of Sport”, sydd ar BBC One am 22:45 heno, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/news/health-16423538