Ymddiriedolaeth y Tywysog yn rhybuddio am effaith “ddifäol” diweithdra ar iechyd meddwl pobl ifanc

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i:
http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php

Mae’r nifer o bobl ifanc sydd yn chwilio am waith wedi cynyddu i record newydd o 1.043m, gan fynd â’r gyfradd ar gyfer y sawl sydd rhwng 16 a 24 i 22.3%.

Wrth wneud sylw ar y ffigyrau, dywedodd Martina Milburn, Prif Weithredwr yr elusen ieuenctid Ymddiriedolaeth y Tywysog, fod y sefyllfa yn ddifrifol i bobl ifanc.

Dywedodd hi wrth y BBC: “Mae diweithdra yn medru cael effaith ddifäol, nid yn unig o safbwynt rhagolygon swyddi a chyflogau yn y dyfodol ond mae hefyd yn medru niweidio lles ac iechyd meddwl.

“Mae ein hymchwil yn dangos fod pobl ifanc di-waith yn teimlo yn llai hyderus am eu dyfodol na’r hyn yr oeddynt yn ei deimlo’r llynedd. Rhaid i’r Llywodraeth i weithio ar y cyd gydag elusennau a chyflogwyr ar gyrsiau sydd wedi eu profi eu bod yn cynorthwyo pobl ifanc i mewn i swyddi.”

Am help gyda gweithgareddau cysylltiedig â gwaith, cliciwch yma os gwelwch yn dda: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/shortsteps.php