Arbenigwyr iechyd meddwl Cymreig yn rhybuddio am y newidiadau i “feibl” anhwylderau iechyd meddwl

Mae rhai o’r prif arbenigwyr iechyd meddwl yng Nghymru wedi rhybuddio y gall newidiadau i’r “beibl” Americanaidd o anhwylderau iechyd meddwl arwain at ymatebion “normal” i sefyllfaoedd bywyd yn cael eu labelu fel afiechydon o iselder.

Mae’r arbenigwyr wedi mynegi pryder am yr addasiadau posib i bedwerydd fersiwn y Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Mae’r DSM yn un o ddwy system a ddefnyddir er mwyn gwneud diagnosis o broblemau iechyd meddwl ac mae’n ddylanwadol o ran llywio ymchwil.

Dywedodd yr Athro Nick Craddock o Brifysgol Caerdydd, sydd yn un o’r prif arbenigwyr yn y byd ar anhwylder deubegynol, y bydd y DSM yn cynnwys categorïau ychwanegol sydd yn golygu y bydd mwy o agweddau o ymddygiad ac emosiynau dynol megis profedigaeth yn cael eu dynodi fel ‘problematig’. Dywedodd fod hyn gyfystyr â “medicaleiddio ymddygiadau sydd yn rhan o fywyd dynol.”

Dywedodd yr Athro Craddock wrth y Western Mail: “Ar hyn o bryd, os oes rhywun yn profi cyfnod o anhwylder ag iselder difrifol a’i fod yn meddu ar symptomau penodol ac yn ddifrifol, byddai’n cwrdd â’r maen prawf diagnostig ar gyfer iselder.

“Fodd bynnag, os yw’r anhwylder ag iselder difrifol yn dilyn rhywbeth fel profedigaeth, byddai yna waharddiad ar gyfer iselder ar hyn o bryd gan ein bod yn ei ystyried yn normal fod rhywun yn mynd i deimlo’n isel. Ond mae’r DSM yn bwriadu dileu’r gwaharddiad hwnnw sydd yn golygu fod rhywun sydd yn cael yr hyn y mae y rhan fwyaf o bobl yn ei ystyried yn ymateb normal (i brofedigaeth) yn derbyn y label fod anhwylder ag iselder arnynt. Mae’n ymddangos fel datblygiad anffodus.”

Dywedodd Richard Bentall, Cadeirydd Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Fel fersiynau cynt, nid yw’r fersiwn yma o’r llawlyfr yn seiliedig ar ymchwil cydlynol i mewn i achosion neu natur afiechydon meddwl.
“Mae’n ymddangos mai’r rhai a fydd yn elwa o’r mwyaf fydd ymarferwyr iechyd meddwl sydd yn ceisio cyfiawnhau eu harferion presennol.”
Er mwyn darllen mwy am y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/31u1v