Arolwg Albanaidd yn amlygu’r “anhrefn, camsyniadau a mythau am afiechyd meddwl ymhlith pobl ifanc”

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae ymchwil gan “See Me”, sef ymgyrch yn yr Alban i roi diwedd ar y stigma ynghlwm wrth afiechyd meddwl, wedi dangos fod yn well gan 47% o bobl ifanc ag afiechyd meddwl difrifol gadw eu salwch yn gyfrinach.

Roedd yr arolwg hefyd wedi canfod mai dim ond 17% o bobl ifanc ag afiechyd meddwl sydd yn credu y byddant yn gwella.

Yn dilyn cyhoeddi’r ffigyrau, lansiwyd ymgyrch newydd “What’s On Your Mind?” gan “See Me”. Nod yr ymgyrch yw ceisio annog pobl ifanc i feddwl am eu hagwedd a’u hymddygiad tuag at bobl o’r un oedran â hwy sydd â materion iechyd meddwl.

Dywedodd cyfarwyddwr yr ymgyrch “See Me”, Suzie Vestri: “Roedd ymchwil wedi canfod fod yna lawer o anhrefn, camsyniadau a mythau am afiechyd meddwl ymhlith pobl ifanc ac mae hyn yn eu digalonni fel nad ydynt yn chwilio am help ac o’r herwydd yn annog y stigma.

 
Felly, mae “So ‘What’s On Your Mind?’ yn anelu i ddarparu eglurder o ran afiechyd meddwl a dechrau trafodaeth am sut y mae ein hymddygiad yn effeithio ar eraill. Mae gwrando a bod yn gefnogol i berson ifanc yn medru gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, p’un ai’ch bod yn ffrind, yn rhiant neu’n athro. Mae ond yn bosib rhoi diwedd ar y stigma drwy siarad yn bositif.”

 
Am fwy o wybodaeth am “See Me”, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.seemescotland.org/

Er mwyn edrych ar y ffilm sydd wedi ei gwneud gan dîm ymgyrch ‘What’s On Your Mind?’, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.seemescotland.org/whatsonyourmind/teachers