Astudiaeth achos y Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc:

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae Sarah Stanyon wedi ysgrifennu’n agored iawn ar gyfer Canolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal, a ariennir gan y Loteri Fawr, am ei phrofiadau o afiechyd meddwl difrifol.

Er mwyn darllen stori Sarah, sydd yn ymddangos yn rhifyn diweddaraf cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru, ewch os gwelwch yn dda i’r cyfeiriad hwn
http://www.mentalhealthwales.net/mhw/documents/imc_gaeaf11.pdf

 lle y mae modd i chi lawrlwytho copi.