Cynorthwywch i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ymhlith pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig

Hoffai Diverse Cymru glywed gan bobl ifanc sydd o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ac sydd yn fodlon siarad am eu profiadau hwy o afiechyd meddwl difrifol.

Maent yn edrych am bobl ifanc i gymryd rhan mewn prosiect straeon digidol lle y gallant fynegi eu barn am eu hafiechyd, yr hyn sydd yn sbarduno’r afiechyd, yr hyn sydd wedi eu cynorthwyo, pa newidiadau y maent wedi gwneud i’w bywydau, sut y mae pobl wedi ymateb pan eu bod yn sâl a sut y maent yn cael eu trin nawr.

Bydd y gweithdai straeon digidol yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd ar ddydd Mercher, 22ain o Chwefror a dydd Iau, 23ain o Chwefror rhwng 10.00am a 3.00pm. Os oes diddordeb gennych i gymryd rhan, ewch os gwelwch yn dda i: johngilheaney@hafal.org

Diverse Cymru yw elusen cydraddoldeb cyntaf Cymru. Ei nod yw mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a gwahaniaethu yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.diversecymru.org.uk