Iselder na sydd wedi’i drin ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/yp_index.php

Mae ymchwil gan Brifysgol Caerdydd wedi amlygu’r problemau iechyd y mae pobl ifanc yn eu harddegau – na sydd yn derbyn triniaeth gynnar ar gyfer symptomau o iselder – yn medru wynebu yn hwyrach yn eu bywydau.

Dywed Anita Thapar, Athro Seiciatreg Plant a’r Glasoed ym Mhrifysgol Caerdydd, fod iselder na sydd wedi’i drin ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau yn medru cynyddu’r perygl o hunanladdiad, camddefnyddio sylweddau a gordewdra; gall arwain o bosib at broblemau cymdeithasol ac addysgiadol ac arwain hefyd at broblemau iechyd gydol oes.

Dywedodd hi: “Mae pawb yn tueddu i gredu fod pobl ifanc yn eu harddegau yn oriog neu o dan straen ond nid yw hyn yr un peth ag iselder – mae angen ymwybyddiaeth gyhoeddus well o hyn.

“Mae’r plant yr wyf wedi eu gweld ymhlith y rhai mwyaf difrifol – mae’n gymaint o siom na ddaethant i’m gweld ynghynt. Mae angen i ni edrych ar ymyrraeth gynnar ac atal mewn grwpiau peryg uchel.”

Er mwyn darllen mwy am ymchwil yr Athro Thapar, sydd yn cael ei gyhoeddi yn y Lancet heddiw, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/etdlh