Mae gofalwyr ifanc angen mwy o gefnogaeth!

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i:
http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae “The forgotten young carers” – rhaglen sydd yn edrych ar y profiad o fod yn berson ifanc sydyn gofalu am riant ag anhwylder deubegynol ar gael i’w gwylio ar-lein.

Mae “Inside Out”, sydd ar gael i’w wylio tan Chwefror 27ain, yn dilyn stori Imogen, sydd yn 16 mlwydd oed ac yn gofalu am ei mam yn Tynemouth, Tyne and Wear.

Pan oedd Imogen yn naw, cafodd ei mam ei chadw yn yr ysbyty a derbyn diagnosis fod anhwylder deubegynol arni. Daeth Imogen yn ofalwr ar gyfer ei mam am flynyddoedd ond ni ddywedodd dim byd wrth neb am yr hyn a alwyd ganddi yn “fy nghyfrinach fach i”.

Roedd Imogen wedi straffaglu am chwe blynedd heb unrhyw gefnogaeth cyn canfod grŵp o ofalwyr ifanc yn North Shields sydd wedi newid ei bywyd.
Er mwyn edrych ar “Inisde Out”, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01cdhqh