“Mae newid yn elfen hanfodol ar y daith tuag at adferiad o afiechyd meddwl”

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Cleifion Arbenigol Hafal, Dave Smith, nawr ar gael ar-lein.
Yn erthygl mis hwn, mae Dave yn ysgrifennu am sut y bu bron iddo gael ei gadw yn yr ysbyty o dan orchymyn ar un achlysur, a hynny heb unrhyw reswm amlwg.

Ysgrifenna Dave: “Dysgais lawer o’r profiad hwn. Cefais fy atgoffa tra bod angen i ddefnyddwyr gwasanaeth i wrando ar arbenigwyr – gan eu bod yn dymuno gwneud eu gorau ar eu rhan – mae dal angen i ddefnyddwyr gwasanaeth i ofyn y cwestiwn canlynol iddynt hwy eu hunain: Beth sydd angen i mi ei wneud er mwyn gyrru fy adferiad fy hun?”

Er mwyn darllen yr erthygl, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/x8dqg