Ymgyrch Amser i Newid Cymru, a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaeth,

Bydd Amser i Newid Cymru (Time to Change Wales), ymgyrch a arweinir gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac sydd wedi ei hanelu i leihau’r stigma a’r gwahaniaethu sydd yn cael eu hwynebu gan bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn cael ei lansio gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC yng Nghanolfan Mileniwm Cymru heno.

Mae’r ymgyrch, sydd yn cael ei hariannu am dair blynedd gan y Gronfa Loteri Fawr, Comic Relief a Llywodraeth Cymru, yn cael ei chefnogi gan y prif elusennau iechyd meddwl Cymreig Gofal, Hafal a Mind Cymru.
Wrth wneud sylw ar yr ymgyrch, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC: “Rwy’n falch fod Llywodraeth Cymru yn medru cyd-ariannu’r ymgyrch sydd â’r nod canolog o newid agweddau ac ymddygiad negatif tuag at afiechyd meddwl drwy ysbrydoli pobl i weithio gyda’i gilydd er mwyn herio’r stigma a’r gwahaniaethu.”

Dywedodd Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru, Ian Cutler: “Gydag un ym mhob pedwar person yn y boblogaeth yn profi problem iechyd meddwl ar ryw bwynt yn eu bywydau, dylem oll bryderi am afiechyd meddwl, a hynny nid yn unig yn sgil y trallod personol amlwg i’r unigolyn ond hefyd y gost economaidd sydd tua £7.2 biliwn y flwyddyn yng Nghymru yn unig.”

Wrth ddisgrifio Amser i Newid Cymru fel “menter gyffrous”, dywedodd Prif Weithredwr Hafal, Bill Walden-Jones: “Mae aelodau Hafal, pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd, yn edrych ymlaen at ymuno â’n partneriaid a phobl ar draws Cymru i adeiladu mudiad torfol o ddefnyddwyr gwasanaeth sydd wedi ymrwymo i ddiddymu’r stigma a’r gwahaniaethu, a hynny gyda chymorth cyhoeddusrwydd priodol.

“Nid yw’n bosib cytuno eto ar y ffordd fwyaf effeithiol o leihau stigma a gwahaniaethu, ac felly, mi fyddwn ni’n monitro ein dulliau yn ystod yr ymgyrch er mwyn pennu’r hyn sy’n gweithio a’r hyn na sy’n gweithio; byddwn hefyd yn edrych y tu hwnt i Gymru am ysbrydoliaeth.

“Yr hyn sydd yn eglur yw nad yw unrhyw grŵp sydd wedi profi gwahaniaethu erioed wedi llwyddo i fynd i’r afael â’r gwahaniaethu heb wneud hynny eu hunain, drwy fynd allan a bod yn gwrtais ond yn gadarn wrth herio gwahaniaethu yn eu cymuned ac yn fwy eang yn y gymdeithas.”

Am fwy o wybodaeth am Amser i Newid, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.timetochangewales.org.uk/cy/home

Am fwy o wybodaeth am Hafal, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org