“Gall Cymru ddod yn genedl o arwyr”

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal Dave Smith nawr ar gael ar-lein.

Er mwyn darllen barn Dave am wahaniaethu a sut y gall ymgyrch gyffrous newydd Amser I Newid Cymru fynd i’r afael â’r broblem hon, cliciwch os gwelwch yn dda ar y ddolen isod: http://tiny.cc/cfugbw