“Rydym am wybod eich barn chi am y Mesur hwn”

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw “ar gyfer pobl ifanc” er mwyn deall a rhoi adborth ar y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru).

Nod y canllaw yw esbonio pwrpas y Mesur ac i annog pobl ifanc i roi eu barn ar sut y maent hwy yn credu bod modd gwella gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd modd i bobl ifanc i roi eu barn tan y 1af o Fehefin. Bydd y Mesur wedyn yn cael ei gyflwyno ym mis Hydref.

Er mwyn lawrlwytho copi o’r canllaw pobl ifanc i’r Mesur, ewch os gwelwch yn dda i: http://wales.gov.uk/docs/dhss/consultation/120312childrenen.pdf

Am fwy o wybodaeth am y Mesur, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.mentalhealthwales.net/mhwcymraeg/