Y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru):

Mae cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i roi “llais cryfach a rheolaeth go iawn dros y gwasanaethau cymdeithasol y maent yn eu defnyddio” i bobl sydd yn derbyn gofal yn destun i ymgynghoriad o heddiw ymlaen.

Bydd y Mesur Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) yn rhoi set o hawliau cyfreithiol i ddefnyddwyr ac yn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl sydd yn cymryd rheolaeth o’u cyllidebau hwy eu hunain. Bydd yr Ymgynghoriad ar y Mesur – a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr – yn para’ tan y 1af o Fehefin. Bydd y Mesur yn cael ei gyflwyno wedyn ym mis Hydref.

Dywedodd Gwenda Thomas, y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae’r Mesur yn ymwneud â rhoi llais cryfach a rheolaeth go iawn dros y gwasanaethau cymdeithasol y maent yn eu defnyddio a’u cynorthwyo i ddiwallu eu hanghenion.

 
“Bydd y Mesur hwn yn ein cynorthwyo ni gyd i fynd i’r afael â’r heriau amrywiol sydd yn wynebu gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru ond bydd hefyd yn ein caniatáu ni gyd i fanteisio ar y cyfleoedd sydd o’n blaenau.”

Dywedodd Fforwm Gofal Cymru, sydd yn cynrychioli mwy na 500 o bobl sydd yn derbyn gofal cymdeithasol preifat, ym mis Ionawr mai’r Mesur oedd “y datblygiad pwysicaf mewn gofal cymdeithasol ers dwy genhedlaeth”. Maent yn credu y bydd yn helpu i leihau blocio gwelyau mewn ysbytai drwy ddarparu gofal yn y gymuned sydd yn fwy priodol a’n gost-effeithiol.

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal: “Bydd y ddeddfwriaeth arfaethedig yn ymestyn rhai dewisiadau newydd cyfyngedig i bobl sydd yn defnyddio gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys pobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd. Mae hwn yn gam i’r cyfeiriad cywir gan fod 1,200 o Aelodau Hafal yn gwybod na ellir cael gwasanaethau iechyd meddwl o’r radd flaenaf yng Nghymru hyd nes y gall cleifion eistedd i lawr gyda’u cydlynwyr gofal neu feddyg a dewis pecyn o driniaeth a gofal y maent am dderbyn. Mae cryn ffordd gennym i fynd eto.”

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i ymateb i’r Ymgynghoriad, ewch os gwelwch yn dda i: http://tinyurl.com/7uum4wl